Od 1994 roku zajmujemy się tłumaczeniami pisemnymi na język angielski i niemiecki. 

Specjalizujemy się w wykonywaniu tłumaczeń przysięgłych:

  • aktów stanu cywilnego,
  • świadectw szkolnych, dyplomów, suplementów i indeksów,
  • aktów notarialnych,
  • pełnomocnictw,
  • umów,
  • sprawozdań finansowych,
  • dokumentów samochodowych,
  • świadectw pracy, referencji,
  • pism sądowych i innych dokumentów urzędowych.

projekt i realizacja: primacom.pl